undulatpar

Undulater

Två undulater tillsammans kommer oftast vara gladare än en ensam. De är sociala fåglar, och i det vilda lever de i stora flockar. Två fåglar och ett par speglar kommer återskapa kontakten och ljuden från en flock (även om det är en väldigt liten sådan). Det skulle vara lätt att säga ‘ju fler desto bättre’, men det kan ses som ett råd om att undulaternas välmående ökar med storleken på flocken, vilket varken är sant eller för de flesta av oss speciellt praktiskt. Allt din fågel behöver är en kamrat, så kommer fågelns behov av socialisering vara uppfyllt.

Om du bara har en fågel måste du vara den som förser den med all social stimulans hen behöver. Det betyder att du måste tillbringa så mycket tid som möjligt med den lilla fågeln varje dag, vilket är perfekt om du vill fingerträna eller lära din undulat prata.

På Agrias hemsida kan du ges råd till den som funderar på att skaffa undulat. Till länken.

Ytterligare en mycket informativ och trevlig länk är Fakta om undulater. Till länken Fakta om undulater.