Vildsvinsfoder

Foder till vildsvin

Vildsvinsfoder för de olika ändamålen

Det finns flera olika skäl till varför man behöver utfodra vildsvinen med vildsvinsfoder under vissa månader under året. Vintern gör det svårare för vildsvinen att hitta föda och därför behöver vi förse våra vilda djur med viltfoder så att de ska överleva de kalla perioderna.

I jakten på föda förstör ofta vildsvinen delar av jordbrukarnas odlade marker, vilket orsakar stora problem för landbrukarna. Markägarna använder vildsvinsfoder för att locka bort vildsvinen från sina odlade marker så att de kan hitta föda på andra platser än på jordbruksmarkerna. Jägarna har givetvis ett samarbete med markägaren och vill helt naturligt att de skall finnas inom deras jaktområden.