Stalosan

Stalosan Basic en nyhet bland Stalosan produkterna    15 kg, 129 kronor (Har numera ersatts av Stalosan Dry)

8 kg 345 kronor

         15 kg 359 kronor

Dosering

Starta med att strö 50 gram/m2 i tre dagar – därefter behöver Stalosan F endast användas en gång/vecka. Vid svåra miljöproblem samt i häst- och grisningsboxar bör Stalosan F användas oftare.

Doserings- och bruksanvisning medföljer förpackningen.

Stalosan® Basic

Stalosan Basic är en ny produkt i pulverform i gruppen Stalosan. Stalosan Basic har ett lågt pH-värde, vilket hämmar tillväxten av bakterier och bidrar därmed till att minska utvecklingen av skadliga ämnen i miljön för djur.

Stalosan Basic sänker pH-värdet, neutraliserar ammoniak, svavelväte och andra skadliga ämnen och ger en sundare miljö, vilket leder till ett förbättrat djurskydd.

Ammoniak i miljön och extra släckt kalk, kalksten och klor är alla alkaliska ämnen med högt pH-värde. Potentiellt kan dessa ämnen förstöra den skyddande hinnan som finns på djurens hud. Detta leder i sin tur till minskad bakterie hämning, minskad flexibilitet och styrka i huden och därmed ökad infektionsrisk och sjukdom.

Bakterierna trivs inte alls i en sur miljö. Djuren själva utsöndrar en klibbig sur hinna som täcker huden och andningsorganen och därvid hämmar de skadliga bakterierna. Stalosan Basic minskar pH-värdet i miljön, detta bidrar till ett ökat motstånd mot infektioner.

Eventuella skador på talgen – till exempel ämnen som orsakas av alkaliska produkter som ammoniak, släckt kalk, kalksten, Bentonit eller rengöringsmedel, ökar risken för infektioner på hud.

Talg har normalt ett pH-värde 5 – 6. Om pH är över 7 ökar bakterietillväxten.

Stalosan F täcker ett bredare spektrum och används när djuren är utsatta för en högre risk, ex.vis på veterinärkliniker och där djuren ofta byter miljö, ex.vis vid tävlingar och träningar, ridskolor m.fl.   

Desinfektion med Stalosan F

Stalosan F sänker effektivt smitt trycket genom att minska tillväxten av bakterier, svamp, virus, coccidier och eliminerar antalet spolmaskägg och fluglarver. Stalosan F binder skadlig ammoniak- och svavel gas samt torkar upp stall- och box golv. Stalosan F är ofarligt för både djur och människor. Stalosan F används i alla typer av stall svin, ko, häst och höns. Luktar lite, men när man strött ut det försvinner lukten snabbt!

Innehåll

Koppar- och järnföreningar, fosfater samt lermineral.