Spannex Foder – Värnar om det svenska!

Spannex ägs av Spannexgruppen (ca 18 st), där det ingår både privata företag och kooperativa föreningar verksamma på den svenska lantbruksmarknaden. Gemensamt för företagen i gruppen är att de är fristående och har en stark lokal förankring. Spannex samordnar och arbetar som grossist åt Spannexgruppen – och åt oss återförsäljare – inom produktområdena, handelsvaror och foder. Spannex levererar foder kontinuerligt, främst är det spannmålsprodukter,  men även färdigfoder, såsom

När Tungelstaboden för cirka 20 år sedan startade med att sälja djurfoder, var det Johan Hansson, d.v.s  EDEL Foder i Uppsala, som var min huvudleverantör av djurfoder. Lite speciellt var det att köpa djurfoder från den leverantör som min lilla russhingst ”Albert 156” kom ifrån. Han köptes från Smedsmora Gård i Norrtälje. Min far, som i Handen, Norrby och Vega mest var känd som ”ÄggOlle”, köpte sitt djurfoder från dem redan på 50-60-talet!.
Mycket av de kunskaper om djurfoder jag fått under årens lopp, kommer från Spannex mycket kunniga och trevliga personal.

Här kan du läsa mer om Spannex;