Fårfoder

farfoder

Fårfoder till lamm och vuxna får

För att dina får och lamm ska må bra är det viktigt att de får vistas ute i naturen men gått om utrymme vid mat- och sovplats är också viktigt. Utöver grovfoder är det bra om dina får har tillgång till extra kraftfoder då de inte alltid får i sig all viktig näring på egen hand.
Hos oss hittar du två typer av fårfoder: Fiol Vital och Fiol Får som båda innehåller näringsrika råvaror, vitaminer och mineraler. Vi säljer även mineralbaljor som är mycket smakliga för dina får.

FiolFarFiol Vital

Detta foder kan ges både till dräktiga- och digivande tackor samt till lamm.

Till dräktiga tackor

En alltför hög andel av lammdödlighet beror på en undermålig utfodring av den dräktiga tackan och därför är det viktigt att grovfodret är av en god kvalitet och att kraftfodergivan trappas upp så tackan får mer energi och protein. Brister leder till lägre födelsevikter, sämre immunförsvar, sämre kvalitet på råmjölken och längre tid innan lammen börjar dia.
Fiol Vital har ett högt och koncentrerat näringsinnehåll och ges till de dräktiga tackorna från senast 6 till 8 veckor före lamning.

Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. E-vitaminet i Fiol Vital är dessutom delvis i naturlig form vilket tas upp och utnyttjas bättre av idisslare. Rätt nivåer på vitaminerna och mineralerna i fodret har visat sig minska lammdödligheten samt bidra till att lammen snabbt efter födseln kommer upp och kommer igång med att dia.

Protein är en viktig parameter och både under dräktigheten och digivningen behövs en högre andel bypassprotein med rätt aminosyrasammansättning. Fiol Vital ställer höga krav på AAT nivån och innehåller råvaror som tillför mycket av aminosyran metionin.

Till digivande tackor 

Första tiden efter lamning är kritiskt för tackan eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Eftersom Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder hjälper det tackan att snabbt vända sin negativa energibalans och producera maximalt med mjölk.

Till lammen

Proteinnivån i Fiol Vital är hög och är därför också väl lämpad för en hög lammtillväxt. Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder med hög smältbarhet och bör ges direkt efter lammets födsel. Dess sammansättning stimulerar till hög tillväxt men också rätt tillväxt. Fodret innehåller en balanserad sammansättning och såväl råvaruvalet som nivån på mineralerna har gjorts för att undvika urinsten.

Pris; 141 kr för 15 kg

farfoderFiol Får

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. Ett äldre lamm fungerar fullt ut som en idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen. Dessutom minskar proteinbehovet ju äldre lammet blir.

Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor och baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till.

Fiol Får innehåller också mineraler och vitaminer. Tackans, lammets och baggens behov av E-vitamin är högt. Därför har Fiol Får ett högt innehåll av E-vitamin och det delvis i naturlig form. Den naturliga formen utnyttjas bättre. E-vitamin stärker bland annat immunförsvaret. Fiol Får kan ges i höga givor utan att orsaka urinsten.

Pris; 129 kr/15 kg

jermin-slikk-farDeltamin Slick Får – utan koppar

Deltamin Får utan koppar är ett vitaminiserat mineralfoder med en kalciumfosforkvot på 2,5. Deltamin Får utan koppar innehåller precis det namnet säger, inget tillsatt koppar och är lämplig till de raser som är känsliga för koppar.
Vikt 10 kg
Pris; 159 kr

Jermin Slikk Nöt & Får

Denna mineralbalja erbjuder ett smakligt mineralfoder för djur på bete och i lösdrift och tillgodoser ditt djurs behov av mineraler och spårämnen. Denna sort innehåller även koppar (300 mg/kg).
Placera gärna baljan i ett gammalt bildäck så står det stadigt i hagen men du kan även förflytta baljan mellan betesfållor.

Jermin Slikk är KRAV- och ekologiskt certifierat
Vikt 10 kg
Pris; 140 kr