Rådjursfoder

Naturlig rådjursmat för de kalla perioderna

När snötäcket lägger sig över skog och mark framåt vinterhalvåret minskar utbudet av mat drastiskt för våra rådjur. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att utfodra dem med näringsriktig rådjursmat, som hjälper dem att klara av de kallaste perioderna. Att stödutfodra minskar djurens lidande, men det finns en del att tänka på innan man börjar stödfodra!
Det viktigaste är naturligtvis att välja någon form av foder som djuren verkligen uppskattar.
Rådjur och annat klövvilt tycker speciellt mycket om rotfrukter och spannmålskross. De gillar också ensilage, men den kan väga flera hundra kilo och det kan vara lite besvärligt att få en sådan på plats. Det absolut enklaste är att köpa pellets och kanske någon form av pelletsautomat, som man kan sätta upp i ett träd. 
Hos oss hittar du naturliga rådjursfoder i pelletsform, som påminner om den näring som rådjuren får i sig i naturen. Havrekross och kornkross är också uppskattade spannmål för rådjuren. Viktigt är också  att de får tillgång till salt- och mineralstenar. 

Tänk på!
Rådjuren vill känna sig trygga vid sina matplatser och ha en klar sikt över vad som händer runt i kring dem för att undvika eventuella hot. Placera därför rådjursmaten i högar över ett mindre område där de har möjlighet att fly om de skulle känna sig hotade. Tänk även på att i naturen är det den starkare som går före. Med flera utfodringsplatser en bit ifrån varandra, kan även de svagare individerna få i sig en bit mat. Klokt är ju också att välja en plats där det inte finns grödor man vill ha kvar.

Börja i tid med utfodringen av vilda djur medan de är i så god status som möjligt. Håll alltid rent från foderrester och försök att få in en daglig rutin på att rengöra matplatsen.

Krossad havre från svenska åkrar

Havrekross uppskattas av rådjuren. Eftersom de har svårt att tugga sönder hel havre, är det lämpligare att ge dem det krossat! Det gäller ju att de kan tillgodogöra sig maten! 

Havren håller hög kvalité och tillför energi i form av stärkelse och fett kombinerat, samt har en gynnsam fiber samman- sättning. Smältbart råprotein uppgår till 80 gram/kg.

Nu finns Svenska Foders havrekross 13 kg säck hemma och den kostar 125 kronor inkl moms

Kornkross - Korn från svenska åkrar

Kornkross kan man också ge till viltet. Korn innehåller mer stärkelse och energi än vad havre gör.
Kornkross 20 kg säck kostar 164 kronor inkl. moms

viltfoder

Edel Viltfoder

Detta är ett smakligt färdigfoder för utfodring av rådjur, men även hjortdjur, bison, ren och annat vilt/klövdjur.
Edel Viltfoder består av ett jämnt innehåll av protein och lagom med energi för dessa typer av djur samt mineraler och vitaminer. Dessutom är det spetsat med mer E-vitamin samt selenjäst. Edel Viltfoder är ett pelletsfoder och innehåller inget sk avrens.

Innehållsförteckning>>

Edel Viltfoder innehåller 20 kg Pris; 138 kronor

viltfoder

Svenska Foder - Viltfoder

Detta foder kompletterar rådjur samt ren och hjorts naturliga kost. Detta viltfoder innehåller alla viktiga näringsämnen som de vilda djuren behöver samt viktiga mineraler och vitaminer.

Innehållsförteckning>>

Pris för en säck på 15 kg är just nu 99 kronor

KNZ Saltsten Wild 10 kg - Stöder näringsbehovet hos vilt

Salt finns i begränsad mängd i naturen, därför är det väldigt viktigt att ge dem en extra tillsats av salt. Djuren känner själva av sitt saltbehov, därför är det lämpligt att placera stenen, på de ställen dit djuren söker sig för föda. Slickstenarna är tillverkade i Sverige med en speciell högtrycks-metod, vilket gör dem hållbara mot regn. Slickstenarna innehåller bara godkända fodertillsatser och är registrerade hos jordbruksverket.

Saltstenen för vilt innehåller, förutom 100% rent raffinerat vakuumsalt, specifika spårämnen som gynnar tillväxten och en god aptit. De innehåller höga halter av spårämnen som zink, järn, koppar och selen för att säkerställa en enhetlighet i näringsintagets nivå. Zink och selen är särskilt viktigt för bra utveckling av ben- och brosk, vilket resulterar i optimal hornstorlek för rådjur och älg. Slickstenen är fuktbeständig och har en stabil form.

Pris; 10 kg stenen kostar 85 kronor/styck

Här kan du läsa mer om KNZ Slicksten Wild>>

SP Viltsten - En extra tillsats av salt är nödvändig!

Salt finns i relativt små mängder i vår natur, en extra tillsats är därför nödvändig. Djuren känner av sitt behov av salt,  därför är det lämpligt att placera stenen dit djuren går för att söka föda. SP slickstenar är tillverkade i Sverige med en speciell högtrycks-metod, vilket gör dem hållbara i hanteringen och mot regn. Slickstenarna innehåller bara godkända fodertillsatser och är registrerade hos jordbruksverket.

SP Viltsten innehåller förutom natrium, magnesium, koppar, zink, mangan, kobolt, jod och selen, även vitamin A och E.

OBS! Felaktig dosering av mineralfoder som innehåller selen kan medföra förgiftning. Vitaminernas hållbarhet garanteras under minst ett år från tillverkningsdatum.

Pris; 69 kronor för 10 kg stenen

 

Vad äter älgen?

Under sommarhalvåret äter älgen blad från våra lövträd men även gräs och en del vattenväxter. På vintern äter älgen kvistar från barr- och lövträd men under riktigt hårda vintrar kan maten bli en bristvara för våra älgar och andra vilda djur.