Stängselaggregat

Speedrite Stängselaggregat – Ett pålitligt aggregat med 3 års garanti!

Speedrite Stängselaggregat är ett kombiaggregat för antingen 230 volt nätspänning eller 12 volt batteridrift. Aggregatet går utmärkt att komplettera med solpanel. Aggregatet har justerbar pulshastighet, samt dag- och natt funktion.

Unikt för dessa högenergiaggregat är övervakningslamporna för drifttillstånd som varnar för både jord- och/eller stängselfel. Separata uttag finns för hög- respektive låg effekt. Det möjliggör att du kan bruka två stängsel samtidigt, dock med olika styrkor på spänningspulserna. Speedrite's kraftfulla och driftsäkra elektronik är gjord för maximal spänning även vid långa stängsel och svåra förhållanden. 3 års garanti, som även gäller vid åsknedslag. Flera olika modeller finns. Ett tips är att välja ett lite starkare aggregat än vad du kanske behöver för stunden, det brukar löna sig på sikt.

Speedrite 1000 för de mindre hagarna

Speedrite 1000 – För små hagar

Speedrite 1000 - rekommenderas till mindre hagar, eller hagar med god kvalitet på stängslet. Speedrite 1000 har en utgångsenergi på 1,0 J, utgående spänning på 5300V vid 500 Ω. Ett populärt och prisvärt aggregat för mindre inhägnader. Speedrite 1000 visar med indikatorlampor utspänning och batteriets spänning. Precis som övriga Speedrite modellerna, gäller 3 års garanti, gäller även vid åsknedslag. Batterikabel och  strömadapter medföljer. Till Speedrite 1000 rekommenderas 1 st  jordspett. Priset för detta aggregat är 2200 kronor

Speedrite 2000 kombiaggregat passar utmärkt för våra hästhagar

Speedrite 2000 – För större inhängnader

Speedrite 2000 är ett kombiaggregat är för både 230V nätspänning eller 12V batteridrift.
Speedrite 2000 är lämpligt att kombinera med solpanel. Speedrite 2000 har justerbar pulshastighet och dag- och natt funktion, allt för att spara på batteriet.

Unikt för Speedrite 2000 högenergiaggregat är övervakningslamporna för drifttillstånd som varnar för både jord- och/eller stängselfel. Separata uttag för hög- respektive lågeffekt, vilket möjliggör att du kan bruka två stängsel samtidigt, dock med olika styrkor på spänningspulserna. Speedrite 3000 kraftfulla och driftsäkra elektronik är gjord för maximal spänning även för långa stängsel och svåra förhållanden.

Utgående energi på Speedrite 2000 är 2,0 J och en utgående spänning är 5900V vid 500 Ω.  Speedrite 2000 är ett mycket mångsidigt och populärt aggregat, som passar utmärkt för våra hästhagar. Speedrite 2000 har precis som övriga speedritemodeller 3 års garanti och det gäller även vid åsknedslag.

Batterikabel och strömadapter medföljer. Rekommenderat antal jordspett till detta aggregat är 2 st. Pris för Speedrite 2000 är 2400 kronor.

Speedrite 3000 – För längre stängsling

Speedrite 3000 är också ett kombiaggregat för 230V nätspänning eller 12V batteridrift.
För att spara batteriet kan en solpanel med fördel kompletteras till Speedrite 3000. Speedrite 3000 har precis som övriga modeller justerbar pulshastighet samt dag- och natt funktion.

Drifttillståndet avläser du enkelt med övervakningslamporna,  som varnar för svag eller dålig jordning och stängselfel. Speedrite 3000 har liksom övriga modeller separata uttag för hög- respektive lågeffekt. Det möjliggör att bruka två stängsel samtidigt, dock med olika styrkor på spänningspulserna. Speedrite 3000 kraftfulla och driftsäkra elektronik är gjord för maximal spänning även vid långa stängsel och svåra förhållanden. Här är det viktigt att du inte har för klena ledare i tråden, då risken finns att de bränns av.

Utgående energi är 3,0 J och utgående spänning på 6200V vid 500 Ω . Detta ett mycket mångsidigt och populärt aggregat som passar för de flesta djur.

Speedrite har 3 års garanti som även gäller vid åsknedslag. Batterikabel och strömadapter medföljer.

Rekommenderat antal jordspett till detta aggregat är 3 st. Priset för detta aggregat  är  2700 kronor.

Speedrite 6000 – För riktigt långa stängsel

Speedrite  6000 kombiaggregat för antingen 240V eller 12V. Indikator som visar utgående spänning och batteri kondition. Att kombinera aggregatet med en solpanel spar batteriet.  Den justerbara pulshastigheten hjälper också tillför att spara batteriet. Dag/natt sensor. Utg. energi: 6,0J.

Unikt för Speedrite 6000 är övervakningslamporna för driften, som varnar för både jord- och stängselfel. Separata uttag för hög- respektive lågeffekt. Detta möjliggör att du kan ha två hagar samtidigt med olika styrkor på spänningspulserna. Speedrite 6000 kraftfulla och driftsäkra elektronik är gjord för maximal spänning även vid långa stängsel och svåra förhållanden.

Speedrite 6000 klarar långa stängsel, upp till 60 km eller 36 ha, med en utgångsenergi på 6,0 J och en utgående spänning på 6700V vid 500 Ω.  Speedrite 6000 är ett mycket mångsidigt och pålitligt aggregat för betande djur och klarar inhägnader av stora områden.

Aggregatet går att fjärrstyra med Speedrite Fjärrkontroll/stängseltestare som säljes separat.

Speedrite 6000 har 3 års garanti som även gäller vid åsknedslag.

Batterikabel och strömadapter medföljer.

Antalet jordspett är naturligtvis beroende av markförhållandena, men man rekommenderar 6 st jordspett till detta aggregat.

Pris för detta kraftfulla aggregat är 3500 kronor.