Hö, Lusern och halm

Djurets förmåga att tillgodogöra sig proteinet i foder anges i smältbart råprotein. Det som skiljer olika proteiner åt är deras aminosyrasammansättning. Alla proteiner är uppbyggda av aminosyror och vissa aminosyror uppstår det oftare brist av en andra. Det är också viktigt att fodermedlet innehåller den sammansättning av aminosyror som stämmer väl överens med djurens behov. Det gör grovfoder, vilket också är den naturliga födokällan.

hö

Hö, halm och lucern är torkade foder, som är känsliga för fukt. Om de inte lagras helt torrt drar de åt sig fukt och börjar mögla. I höet syns mögel som ett fint damm. Utfodra aldrig med mögligt foder! Lucern är en speciell växt som i allmänhet innehåller mer protein än vanligt hö, hösilage och ensilage. Halm är inte bara strö, halmen kan också användas som foder. Men halmen är näringsfattig, så se det mer som ett sysselsättningsfoder.

Lucern

Lusern är en baljväxt som i allmänhet innehåller mer protein än vanligt hö, hösilage eller ensilage.

Blålusern bild

När hästen behöver extra tillskott av protein, är det lämpligt att täcka proteinbehovet med lusern. Lusern finns både som pellets eller hackad strå. Ofta tillsätts melass till lusernen, kanske mest p.g.a. att lusern har en lägre sockerhalt än gräs och därmed inte riktigt lika smakligt som vanligt gräs, men även när produkten pelleteras blir melassen ett bra bindemedel mot damm. Om inte melass används, väljer man att blanda i olika typer av olja i fodret. Ibland väljer man att ha både melass och olja. Kolla på förpackningen, så att du väljer rätt till din häst.

Det som skiljer pellets och strå åt är egentligen längden på strået. Vill man ge hästen ökad tid att tugga och extra fibrer för matsmältningen, på grund av en i övrigt låg mängd grovfoder i foderstaten, bör man välja hackad strå. I pelletsform tillför inte lusern mycket struktur på grund av att grödan malts ner till mycket små bitar och ät-tiden blir lika kort som för kraftfoder.

Lusernpellets

Om man mal ner lusernväxten och tillsätter någon form av bindemedel, får man en pellets av det hela. Ett sådant bindemedel är melass eller olja. Melass tillsätts ofta, eftersom smakligheten i fodret ökar. Lika vanligt idag är dock att tillsätta olja, vilket också hästarna uppskattar. Om man jämför volymen på ett kilo pellets och ett kilo hackat strå, ser man att det är en väldigt stor skillnad. Har du inte vägt fodret är det därför lätt att underskatta hur stor mängd hackad strålusern man behöver för att få ett kilo.

Om man ger en rejäl giva hö/hösilage och behöver höja proteininnehållet, kan det vara lämpligare att välja pelletsen, då volymen blir mindre. Pelletsen är också betydligt billigare än hackad strå. Om du skall ersätta en del av högivan bör du dock välja hackat strå, för att få den struktur på fodret som hästens tarmar behöver för att kunna arbeta optimalt. Pelletsen ger inte den stimulansen för tarmarna, då den är alltför finmalen.

Spannex Lusernpellets, 20/25 kg

Spannex Lusernpellets finns på Tungelstaboden

 SPANNEX levererar en svensktillverkad lusernpellets utan melass. Jag har tills nu hävdat att den även innehåller  klöver, då den smältbara råproteinen uppgår till hela 160 gram. Om värdena redan är höga,  d.v.s 160 gram smältbart råprotein, behövs ingen komplettering av klöver. Den lusern som Spannex idag levererar är av den högsta kvalitén, så därför behövs inte produkten kompletteras med klöver.

Spannex Lusernpellets består alltså av pelleterat lusernmjöl med hög råproteinhalt (160 gram) som skördas under kontrollerade former, varmluftstorkas och pelleteras direkt efter skörd. På detta sätt blir det en hygieniskt mycket bra produkt, rik på växttråd.
Den ordinarie högivan kan delvis ersättas av lusernpellets som motsvarar ett mycket bra hö, både vad gäller energi och protein.
Ett kilo lusernpellets plus ett kilo halm motsvarar ca 2 kg hö.

Utfodra gärna lusernpellets blötlagd.

Förpackning; säck 20/25 kg  Pris; 189/219 kr 
(25 kg säcken kommer ersättas med en 20 kg säck. 25 kg säcken säljs därför ut med lite rabatt.)