Ugnstorkad Björkved i plastpåse, 30 liter

Björkveden som produceras av Dizmezs Ltd kommer från hållbart skötta skogar och det finns PEFC-certifikat på produkten.

Sedan 2014 säljs biobränsleprodukterna under varumärket WOODENSOUL, som är varumärket för Dizmezs Ltd. Detta WOODENSOUL-märke skapades för att konsumenterna ska kunna välja konsistensen av högkvalitativa produkter framställda av hållbart förvaltade råvaror på hållbar basis.